Reportage fra en indvielse af historiefortællende bænke - "Mit sted"

Flere projekter fra kampagnens 1. runde er i løbet af 2013 blevet indviet og taget i brug af beboere rundt om i landet. Vi mødte op i Københavns Nordvest-kvarter for at opleve de historiefortællende bænke fra projekt "Mit sted".

Lørdag den 22. juni var der festlig stemning imellem boligblokkene Gravervænget/Møllerloddet og Bispeparken (fsb), hvor mange børn, unge og ældre var mødt op til indvielsen af de talende bænke. Tonerne fra det optrædende orkester, balloner til børnene og gratis forfriskninger lokkede kun endnu flere til, som dagen skred frem.   

I centrum for festen var de to, talende bænke, som måske ikke synede af så meget ved første øjekast, men i aller højeste grad kom til sin ret, da de blev indtaget af det lyttende, begejstrede publikum. Bænkene er teknisk indrettet således, at når nogen sætter sig på dem, går en fortællende stemme i gang. I alt er 134 historier lagret i bænkene, fortalt af beboere fra lokalområdet. Når den ene historie er slut, starter den næste og sådan bliver det ved, indtil bænken bliver forladt igen.

Idéen og initiativet bag projektet, kommer fra leder af Børnekulturhuset Sokkelundlille, Maren Grosen, som ønskede at give det lokale kvartér en stemme. Maren fortæller opløftet: "Projektet udviklede sig til at blive en slags portræt af området her. Ikke bare fra et børne- eller ungeperspektiv, men fra et menneskeperspektiv".

Projektet er realiseret i et samarbejde imellem Beboerprojekt Bispebjerg og Boligselskabet fsb, som har søgt støtte fra Realdanias kampagne "DET GODE BOLIGLIV". Foruden en masse frivillige kræfter, har en gruppe historiefortællere fra BestTellers v/Hans Laurens, været ude i kvarteret med mikrofon og optageudstyr, i jagten på de gode historier. Gruppen har besøgt de lokale værtshuse, områdets foreninger, kvindeklubber, børneinstitutioner m.v., for at indsamle gode historier fra de mennesker, som bor og lever i kvarteret. Designet og udformningen af det fysiske koncept, har kunstneren Patrick Steptoe stået for, i samarbejde med Alexandra Instituttet.

Ildsjælen Maren Grosen håber, at projektet vil være med til at skabe en ny selvfortælling om et kvartér, som har en masse iboende ressourcer og drømme og en masse små, særlige steder.

Mit sted 1

Mit sted 2

Mit sted 3

Mit sted 4 

Læs mere om projektet


  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson