Motionslegeplads for unge og voksne i Herlev

På et græsklædt areal omgivet af store træer er der anlagt en legeplads med moderne og udfordrende motionsredskaber for unge og voksne. Den nye motionslegeplads bidrager og inviterer til bevægelse, ophold og samvær - på tværs af alder og bopæl.

FÆLLESSKAB OG SUNDHED PÅ TVÆRS

Motionslegepladsen supplerer en eksisterende legeplads for små og mindre børn, så der er mulighed for aktiviteter og fysiske udfoldelsesmuligheder for beboere i alle aldre.
Motionslegepladsen er placeret i tilknytning til to boligafdelinger, så sammenhold på tværs af afdelingerne kan styrkes og bindes mere sammen.

Motionslegepladsen ligger også i nærheden af et lokalt sundhedshus og omsorgscenter samt skole og SFO, så andre borgere også kan inspireres til at bruge faciliteterne, hvilket yderligere skaber bånd til omgivelserne.

Læs mere om projektet her

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail