Livet omkring tørrestativerne

Beboerne skulle have mulighed for at spille en mere aktiv rolle i brugen af gårdrummene. Dét var et af hovedformålene bag projektet, da afdelingsbestyrelsen søgte støtte fra Realdaniakampagnen DET GODE BOLIGLIV, til at forbedre de fælles udearealer i afd.1, Arbejdernes Boligforening i Esbjerg.

Projektet rummer tre aktiveringselementer. For det første et nyt stisystem, hvor naboområder inviteres indenfor. For det andet nye brugsmuligheder for boligafdelingens mange tørrestativer til leg og et fælles udeliv og endelig etablering af mikrohaver til egen dyrkning.

De tre elementer udgør tilsammen en helhedsplan for boligafdelingens fælles friarealer, hvor beboerne involveres i udviklingen af de nye møde- og opholdssteder.

Hermed er det første projekt i kampagnens 2. runde blevet afsluttet.

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail