Indvielse af projekt Tårnet i Albertslund

Tårnet i Albertslund brygger bro mellem beboerne i Galgebakken og Hyldespjældet og skal give energi til et fælles engagement i miljø, natur og kunst som en del af et godt boligliv

Tårnet på Kælkebakken 

På et grønt areal mellem boligafdelingerne Hyldespjældet og Galgebakken er der opført et næsten 10 meter højt tårn og fra den øverste platform kan man skue ud over Albertslund, naturområderne og få et godt overblik over boligområderne. Tårnet ligger på den lokale kælkebakke i et grønt træbevokset højtliggende grænseland mellem boligbebyggelserne og i tæt kontakt med stiforbindelser, som også benyttes af besøgende udefra, bl.a. i forbindelse med løbe- og spadserturer. Selv tårnet er et synligt vartegn på de to boligområders fællesskab og vil være frit tilgængeligt for alle, der ønsker at tage trin op til tårnets udsigtsplatform.

Tårnet er udformet som et kunstvartegn, der indføjet sig i landskabet og vækker forbipasserendes nysgerrighed og give en kunstnerisk oplevelse i mødet med Tårnets spiral/gitterkonstruktion i stål, der afspejler himlens farver og lys. Selve tårnets konstruktion giver også en direkte fysisk oplevelse i form af svajende bevægelse i hele tårnet, når man bevæger sig op og ned ad trinene.

Ideen bag projekter er, at Tårnet bygger bro mellem Galgebakken og Hyldespjældet, og dermed giver energi til den store fælles interesse for beboerengagement, miljø, natur og kunst, som er en integreret del af områdets boligliv. Tårnet er ét af de mange lokale initiativer og projekter, som områdets kunstgruppe har været initiativtager til og som bidrager til både fællesskab og oplevelser i uderummet.

Tårnet på Kælkebakken er udført af kunstneren Peter Hersk sammen med smedefirmaet Toke Jacobsen har stået for Tårnets udformning og opførelse. Tårnet er bygget som en skulptur og et udsigtstårn og da det er frit tilgængelig for børn er der ikke slækket på sikkerhed, som er godkendt af Albertslunds Kommune.

Her kan du finde alle billederne fra processen i projekt Tårnet, taget af  Per Zoffmann Jessen

Se videoen på YouTube

Tårnet i Albertslund blev indviet i april 2015. Mange frivillige kræfter har lagt timer og energi i projektet, for at realisere det vindende kunstværk.


Fakta om projektet

Bygherre: Boligafdelingerne Galgebakken og Hyldespjældet

Boligorganisation: Vridsløse Andelsboligforening / BO-VEST

Beliggenhed: Albertslund Kommune

Rådgiver: Kunst Peter Hesk og smedefirmaet Toke Jacobsen

Samarbejdspartner: Agenda Center Albertslund og Tårngruppen for Galgebakken og Hyldespjældet

Byggeår: 2014-2015

Projektsum: 640.000 kr. (støttebeløb 500.000 kr.) inklusiv moms

Dertil kommer mange timers frivilligt arbejde!

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail