Fra asfalt til oase

Beboere, børn i den nærliggende skole og fritidshjem, besøgende og naboer har nu adgang til en stor, frodig og skybrudssikker oase, hvor der før kun var grå og trist asfalt.

I Jyllandshuse var der rigelig med asfalt, som gav bebyggelsen med 184 boliger et trist og oplevelsesfattigt udseende. Adgang til husene bestod af et bredt asfaltområde, der skabte stor adskillelse til de grønne arealer.

Den tidligere asfaltsti foran boligerne er ændret til en oplevelse i sig selv og opfordrer til ophold, så sanserne kan slippes løs og stimuleres. Ved at skære huller i asfalten og plante træer, buske og blomster er der skabt et frodigt miljø, hvor man kan opholde sig i små lukkede naturrum langs stien og lytte til fuglefløjt, biernes summen og indånde duften af blomster. Som en del af projektet er den tætte beplantning mellem stierne og gårdrummene og området til nabobebyggelser åbnet, så der opstår helt nye forbindelser og sammenhænge med stor herlighedsværdi og funktionelle løsninger.

I beplantningen er der er bl.a. anvendt pil og poppel, som optager meget vand. Den omfattende beplantning i stedet for asfalt vil på sigt være med til at rense forurenet jord og også her vise nye grønne veje for ændring af et gråt og forurenet miljø.
Beboere, børn i den nærliggende skole og fritidshjem, besøgende og naboer har adgang til den grønne oase. Beboere, hvis køkkenvindue vender ud mod de tidligere asfaltarealer har fået en grøn og frodig udsigt.

Læs mere om projektet her

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail