Projektresultater

Her kan du se resultaterne af alle de projekter, der har modtaget støtte fra Realdanias kampagne, DET GODE BOLIGLIV. Projekterne bliver lagt ind her på siden, efterhånden som de afsluttes. 

Titel Emne Kategori Download
FISKE- OG BADEFLYDEBRO
En ny multifunktionel flydebro skaber forbindelse mellem land og vand og inviterer alle byens borgere og foreninger til mange nye oplevelser.
Fælles faciliteter Udearealer /media/210736/1a-10_fiske-bade-flydebro_i_nr.sundby.pdf
MIT STED, KBH NV
Talende bænke inviterer beboerne til at slå sig ned og høre historier fra boliglivet i Gravervænget, Møllerlodden og Bispeparken
Fælles faciliteter Udearealer /media/211460/1a-27_mit_sted-historier_fra_det_sted_jeg_bor_i_kbh_nv.pdf
FRA SUMP TIL SØ I SKIBBY
Et ubenyttet udeareal er forvandlet fra et tilgroet og sumpet vandområde til et attraktivt opholdssted.
Fælles faciliteter Udearealer /media/211718/1a-42_fra_sump_til_s__i_skibby.pdf
URBANPLANTEN PÅ AMAGER
12 innovative delprojekter udgør et eksperimentarium for urbant og bæredygtigt landbrug i byen
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/212096/1b-02_urbanplanten_i_k_benhavn.pdf
KALMARGADE TORVECAFÉ I ÅRHUS
Ny beboerdrevet café med tilhørende udearealer til ophold og servering har skabt liv i et nedlagt butikscenter
Mindre lokalcentre Bygninger,Udearealer /media/212428/1c-01_kalmargade_torvecafe_i_aarhus.pdf
FÆLLESSKAB OG BEVÆGELSE I DET DANSKE VEJR, MARIBO
De mange børn og unge har nu mulighed for at være aktive ude - også når vejret er regnfuldt
Fælles faciliteter Bygninger /media/212829/1a-24_f_llesskab_og_bev_gelse_i_maribo.pdf
HJERTERUM OG HJERTERYTME I RINGE
AutismeCenter Holmehøj har fået nye uderum med mangfoldige og trygge naturoplevelser i lille skala
Fælles faciliteter Udearealer /media/213125/1a-21_hjerterum_og_hjerterytme_i_ringe.pdf
MISSING LINK - INFOTAVLE I OPGANGEN, HERNING
Udvikling og afprøvning af et nyt kommunikationsværktøj til beboerne i fire afdelinger i Fællesbo
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/213386/1b-04_missing_link_i_herning.pdf
NYTTEBEDE I HASTRUPPARKEN, KØGE
Bæredygtighed, fællesskab og ansvarlighed er tankerne bag etablering af nyttebede i Hastrupparken
Fælles faciliteter Udearealer /media/213713/1a-52_nyttebede_i_k_ge.pdf
OVER SØ OG LAND, HELSINGØR
Et lukket naturområde åbnes op med nye stiforbindelser til omgivelserne og terrasse til ophold ved søbredden
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/214021/1b-01_over_s__og_land_i_helsing_r.pdf
PLADS TIL UDEAKTIVITETER I BRØNDBY NORD
Nye faciliteter til børne- og klublivet i tilknytning til et nyt beboerhus og nyindrettede udearealer
Fælles faciliteter Udearealer /media/214570/1a-20_udeaktiviteter_i_br_ndby_nord.pdf
ÅO PULSRUTEN I VIBY
Løberute og aktivitetsområde til leg og bevægelse giver plads til fællesskab med lokalområdets beboere, idrætsklubber, ældrecentret og skolen
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/214705/1b-08__o_pulsruten_i_viby.pdf
LIVET MELLEM TØRRESTATIVERNE
De eksisterende udearealer er blevet moderniseret og inviterer til oplevelser, ophold og samvær.
Fælles faciliteter Udearealer /media/222649/1a-69_t_rrestativer_i_esbjerg.pdf
DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD
Gode motionstilbud for unge og voksne styrker sundheden og naboskabet og forbedrer kvarterets omdømme.
Fælles faciliteter Udearealer /media/225914/1a-62_det_spirer_i_gadehaveg_rd.pdf
AKTIVITETS- OG KVARTERHUSET SPROTOFTEN
En del af en omfattende helhedsplan der appellerer til beboere og byens borgere.
Fælles faciliteter Bygninger /media/228258/1a-69_sprotoften.pdf
RAPAKADEMIET I AARHUS
Nyt topprofessionelt lydstudie giver unge mellem 16 og 30 år et sted at øve, skrive og indspille rapmusik og andre musikgenrer
Fælles faciliteter Bygninger /media/230469/1a-23_rapakademi_i_aarhus.pdf
TÅRNET, ALBERTSLUND
Tårnet bygger bro mellem beboerne i Galgebakken og Hyldespjældet og skal give energi til et fælles engagement i miljø, natur og kunst som en del af et godt boligliv
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/233176/1b-10_t_rnet_i_albertslund_02.pdf
IDRÆTSBIBLIOTEKET
Bøgerne er skiftet ud med hulahopringe, kængurustylter, bolde mm., og børn og unge kan tage deres venner med ud i bibliotekets ”grønne læsesal”.
Fælles faciliteter Udearealer /media/236271/1a-58_idr_tsbiblioteket_i_roskilde.pdf
FRA ASFALT TIL OASE
Beboere, børn fra skole og fritidshjem og naboer har nu adgang til en stor, frodig og skybrudssikker oase, hvor der før kun var grå og trist asfalt.
Fælles faciliteter Udearealer /media/238251/1a-67-2_fra_asfalt_til_oase_3.pdf
UDELIV I STENBJERGPARKEN
De voksne beboere i Stenbjergparken har fået udesteder, der understøtter det formelle og uformelle møde beboerne imellem.
Fælles faciliteter Udearealer /media/241595/1a-56_udeliv_i_stenbjergparken.pdf
FRA VASKEHUS TIL GENERATIONSHUS
Et multifunktionelt hus med plads til vaskeri, festlokaler, overnatning og invitation til samvær på tværs af generationer.
Fælles faciliteter Bygninger /media/241938/1a-72-2_fra_vaskehus_til_generationshus__i_skjern.pdf
Den Grønne kile
Projektet binder fire boligafdelinger sammen omkring et fælles rekreativt opholdsareal med legeplads, blomsterhave og motionsredskaber
Fælles faciliteter Udearealer /media/245494/151126_1a-53-2_den_gr_nne_kile_i_slagelse.pdf
Den gamle varmehal
En ubenyttet varmehal under jorden er omdannet til et multihus, hvor der er plads til både hobbyaktiviteter og fælles arrangementer
Fælles faciliteter Bygninger /media/246823/1a-55-2_den_gamle_varmehal_i_aarhus.pdf
Bevægelseslandskab i Kastrup
Vægterparkens nye bevægelseslandskab skaber rum til udfoldelse og udfordringer for afdelingens beboere og byens borgere.
Fælles faciliteter Udearealer /media/254739/3a-28-2_bev_gelseslandskab_i_t_rnby.pdf
Loop'et i Værebro Park
Med LOOP’ET er der skabt et nyt samlingspunkt for områdets beboere med en udfordrende og sjov stiforbindelse.
Fælles faciliteter Udearealer /media/260326/160602_1b-13-2_loopet.pdf