2. ansøgningsrunde

Titel Emne Kategori Download
Den grønne kile i Slagelse
Projektet skal færdiggøre et fælles grønt rekreativt område, der kan binde fire boligafdelinger sammen.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165109/20150429_den_vilde_ide_1a-53-2_den_gr_nne_kile_slagelse.pdf
Den gamle varmehal i Aarhus nord
Nye værkstedsfaciliteter til kreativ udfoldelse skal give grundlag for erfarings-udveksling mellem unge og ældre beboere.
Fælles faciliteter Bygninger /media/165112/den_vilde_ide_1a-55-2_varmehal.pdf
Udeliv i Stenbjergparken
Projektet skal fremme og understøtte de voksnes muligheder for det formelle og uformelle møde for herigennem at styrke fællesskabet.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165115/den_vilde_ide_1a-56-2_stenbjergparken.pdf
Motionslegeplads for unge og voksne i Herlev
Formålet er at etablere let tilgængelige, sunde rammer for trivsel og fællesskab blandt børn, unge og voksne i et socialt udsat boligområde.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165118/den_vilde_ide_1a-57-2_motionslegeplads_ny.pdf
Danmarks første idrætsbibliotek, Roskilde
Formålet er at gøre spændende idræts- og fritidsaktiviteter let tilgængelige for alle beboere, i lokale institutioner og foreninger.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165121/den_vilde_ide_1a-58-2_idr_tsbib.pdf
Multi-kulturring i Holbæk
Multi-kulturringen skal være et synligt og aktivt varemærke, som kan tilbyde idræts- og legefaciliteter for boligområdets børn og unge og et samlingssted.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165124/den_vilde_ide_1a-59-2_multi-kulturring.pdf
Det spirer i Gadehavegård, Høje-Taastrup
Bedre livskvalitet og flere bevægelsesmuligheder for unge og voksne og dermed styrke sundheden, naboskabet og kvarterets image.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165127/den_vilde_ide_1a-62-2_det_spirer.pdf
Grøndals rekreative område, Kbh. NV
Projektet skal skabe et byrum, hvor der er liv og arrangementer hele året rundt, og som kan danne bro mellem generationer og bydele.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165130/den_vilde_ide_1a-65-2_gro-1_annulleret2.pdf
Fra asfalt til oase, Vanløse
Projektet skal skabe aktivt fællesskab og engagement og bidrage til øget tryghed i området ved at anlægge nye mødesteder på udearealer, der ligger ubrugt hen.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165133/den_vilde_ide_1a-67-2_asfalt_til_oase.pdf
Livet omkring tørrestativerne, Esbjerg
Projektet skal sætte gang i beboerdemokratiet og ad den vej give beboerne større indflydelse på de nærmeste omgivelser.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165136/den_vilde_ide_1a-69-2_t_rrestativerne.pdf
Fra vaskehus til generationshus i Skjern
Et mødested for afdelingens beboere og naboer, som kan afhjælpe den generationskløft og det manglende sociale liv mellem beboerne .
Fælles faciliteter Bygninger /media/165139/den_vilde_ide_1a-72-2_vaskehus.pdf
De skæve baner i Brande
Skabe et åbent aktivitetscenter, som børn og unge kan anvende hele året rundt, samt skabe nye relationer på tværs af kultur og generationer.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/165142/den_vilde_ide_1b-11-2_sk_ve_baner.pdf
Loop’et i Værebro Park, Bagsværd
Aktivere et naturareal mellem boligafdelingen, skolen og svømmehallen for at skabe større tryghed for beboere og brugere af områdets faciliteter.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/165145/den_vilde_ide_1b-13-2_loop_et.pdf
På sporet, Høje Taastrup
Et større kendskab til nærmiljøet skal bidrage til at øge trygheden og interessen for området og de mennesker, der bor der.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/165148/den_vilde_ide_1b-14-2_p__sporet.pdf
Bevægelseslandskab i Kastrup
Et fælles, tilgængeligt rum til leg, bevægelse og afslapning, der appellerer til alle aldersgrupper på tværs af kulturelle og sociale skel.
Fælles faciliteter Udearealer /media/165151/projektrealisering-3a-28-2_bev_gelseslandskab.pdf
Kvarterhuset Basen & Båndet
Et hus, der inspirerer til nye, aktive fællesskaber og giver mulighed for et aktivt fritidsliv med idræt, undervisning og kulturarrangementer.
Fælles faciliteter Bygninger /media/165154/projektrealisering-3a-31-2_basen_b_ndet.pdf
Kendskab giver venskab, Ishøj
Projektet er annulleret
Fælles faciliteter Bygninger /media/165157/projektrealisering-3a-33-2_kenskab-venskab.pdf
Bæredygtigt væksthus og grønt torv, Herning
Etablering af et naturligt samlingspunkt, som skal fremme en grøn bevidst og grøn adfærd hos beboerne.
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/165160/projektrealisering-3b-10-2_v_ksthus_gr_nt_torv-1_annulleret.pdf
Byg bro og netværk, Fredericia
Boligområdet åbnes op med nye arkitektoniske elementer, der skal fungere som brohoved og forbindelsesled til omgivelserne.
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/165163/projektrealisering-3b-14-2_byg_bro.pdf
Erhvervsboligen i Aalborg
En helt ny boligtype, hvor almene beboere på optimale vilkår kan udøve synligt erhverv i en del af boligen.
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/165166/projektrealisering-3b-16-2_erhvervsboligen.pdf
En NATURLIG forbindelse, Horsens
Fysisk og mental kobling mellem byen, naturen og aktiviteterne med nye ankomstmuligheder og åbne boligområdet op.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/165169/projektrealisering-3b-18-2_naturlig_forbindelse.pdf
Råderum i Charlottekvarteret, Høje-Taastrup
Hensigten er at styrke det sociale liv og fællesskab samt det lokale ejerskab til en positiv udvikling af området.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/165172/projektrealisering-3b-21-2_r_derum.pdf
Velkommen til Horsens
Projektet skal sammenbinde et alment areal og en kommunalt ejet plads, Banegårdspladsen, til ét fælles attraktivt offentligt byrum.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/165175/projektrealisering-3b-23-2_horsens.pdf
Fremtidens forstadstorv i Viby Syd
Tidssvarende forstadsbyrum som kan give rum for et lokalt byliv for områdets beboere, besøgende og brugere af de lokale institutioner.
Mindre lokalcentre Udearealer /media/165178/projektrealisering-3c-03-2_forstadstorv.pdf