1. ansøgningsrunde

Titel Emne Kategori Download
sldknjasmnfaækjfew FISKE- OG BADEFLYDEBRO I NØRRESUNDBY
Ideen er at skabe kontakt til naturoplevelser på Limfjorden i form af en belyst flydende fiske-/badebro
Fælles faciliteter Udearealer /media/54260/121019_1a-10.pdf
UDELIV - STØRRE SAMMENHOLD, BRANDE
Etablering af pavilloner, bålplads, keglebane, BMX-bane, borde og bænke, stisystem m.v.
Fælles faciliteter Udearealer /media/54263/121019_1a-18_annulleret.pdf
PLADS TIL UDEAKTIVITETER I BRØNDBY NORD
Projektet indeholder omdan- nelse af udearealer i kombination med renovering af tidligere inst. til beboerhus
Fælles faciliteter Udearealer /media/54266/121019_1a-20.pdf
HJERTERUM OG HJERTERYTME I RINGE
Ideen er at udvide beboernes uderum, både fysisk og mentalt med “hjerterummene” og “hjertestien”
Fælles faciliteter Udearealer /media/54269/120217_1a-21.pdf
BEBOERHUSET HJORTEN, HADERSLEV
Projektet er annulleret
Fælles faciliteter Bygninger /media/54272/121019_1a-22.pdf
RAP AKADEMI I NEDLAGTE LOKALER, AARHUS
En nedlagt ungdomsklub ombygges, så Rap Akademiet kan give bedre forhold for undervisning, studie, samspil og fællesskab
Fælles faciliteter Bygninger /media/54275/121019_1a-23.pdf
FÆLLESSKAB OG BEVÆGELSE I DET DANSKE VEJR, MARIBO
For at understøtte aktiviteter overdækkes en terrasse, så der skabes et multiområde for samvær
Fælles faciliteter Bygninger /media/54278/121019_1a-24.pdf
MIT STED - HISTORIER FRA DET STED JEG BOR, KBH N
“Mit sted” handler om at formidle det tilhørsforhold, de drømme og historier, der knytter sig til to boligafd.
Fælles faciliteter Udearealer /media/54281/121019_1a-27.pdf
BÆREDYGTIGE MULTIFUNKTIONELLE MOBILSHELTERS, KBH V
Shelterne giver mulighed for, at børn fra forskellige kultur- grupper kan lege “under samme tag” mm.
Fælles faciliteter Udearealer /media/59852/120305_1a-28_annulleret.pdf
FRA SUMP TIL SØ I SKIBBY
Projektet vil omdanne et ubenyttet og forsømt vandhul til et område for aktivitet og oplevelser
Fælles faciliteter Udearealer /media/54287/121019_1a-42.pdf
OVER SØ OG LAND, HELSINGØR
Omdanne søområdet i Lerbakken fra at være et lukket område til at være et naturligt opholdssted og den foretrukne forbindelse
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/54290/121019_1b-01.pdf
PROJEKT URBANPLANTEN, AMAGER
På Byggelegepladsen i Remise- parken skal der bygges høj- bede og udekøkken, etableres grønne tage m.v. til et socalt læringssted for urb. landbrug.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/54293/121019_1b-02.pdf
MISSING LINK - DIGITAL INFOTAVLE I OPGANGEN, HERNING
I stedet for at kommunikere gennem opslag på opslags- tavler opsættes dig. skærme i bunden af hver opgang
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/54296/121019_1b-04.pdf
ÅO RUTEN, VIBY
Der anlægges en løberute, som begynder og slutter ved et attraktivt motionsanlæg, og som forbinder det almene boligområde med det omkringliggende villakvarter
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/54299/121019_1b-08.pdf
TÅRNET!! ALBERTSLUND
Midt mellem Galgebakken og Hyldespjældet skal der skabes et anderledes, overraskende og dragende samlingssted.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/54302/121019_1b-10.pdf
KALMARGADES TORVECAFÉ I AARHUS
Projektet omfatter ombygning af butikscentret i Kalmargade, så en del af centret gøres til en inde/ude-café med tilhørende torvefaciliteter
Mindre lokalcentre Bygninger,Udearealer /media/59759/kalmargades_torvecafe.pdf
NYTTEBEDE I HASTRUPPARKEN, KØGE
Projektet indebærer etablering af ti nyttehaver i Hastrupparken i Køge
Fælles faciliteter Udearealer /media/59741/nyttebede_i_hastrupparken__koege.pdf
AKTIVITETS- OG KVARTERHUSET SPROTOFTEN, NYBORG
Kvarterhuset på omkring 500 m2 opføres som et hus med synergieffekt mellem beboere og byens foreningsliv
Fælles faciliteter Bygninger /media/59762/120302_3a-19.pdf
DET GODE GADELIV - LIVET I MELLEM, SKIVE
Projektet omfatter etablering af gennemtænkte elemen-ter til boligområdernes udenomsarealer
Fælles faciliteter Udearealer /media/54305/121019_2a-03.pdf
FARUM MIDTPUNKT ÅBNER SIG, FARUM
Der planlægges en centralt placeret aktivitetspark, som skal rumme en bred vifte af aktiviteter
Fælles faciliteter Udearealer /media/54308/121019_2a-05.pdf
DET GÆSTFRIE BEBOERHUS, TAASTRUP
Der planlægges etableret et hus, professionelt drevet som en socioøkonomisk virksomhed med multikulturel profil.
Fælles faciliteter Bygninger /media/59774/det_g_stfrie_beboerhus__taastrup.pdf
LIVSKVALITET, KLIMA OG STABILITET I STAKHAVEN, VALBY
Hvordan det bolig-sociale og det grønne element kan kombi- neres og udvikle afdelingen vha lavpraktiske løsninger.
Fælles faciliteter Udearealer /media/54314/121019_2a-17.pdf
KENDSKAB GIVER VENSKAB, ISHØJ
Med “Kendskab giver venskab” vil fire bolig- foreninger i Ishøj udforme et bolignært område, som mulig- gør fysisk aktivitet året rundt
Fælles faciliteter Bygninger,Udearealer /media/59780/kendskab_giver_venskab__ishoej.pdf
UDELIV PÅ TVÆRS I ODENSE
Gennemgribende ændring af boligområdets udenoms-arealer og skabe et nyt område for fysisk udfoldelse og rekreation.
Fælles faciliteter Udearealer /media/59783/udeliv_p__tvaers__odense.pdf
MIT SMUKKE VASKERI, KBH NV
Projektets grundlæggende idé er at udbygge vaskeriets funktion som mødested og infopunkt
Fælles faciliteter Bygninger /media/54323/121019_2a-26.pdf
GRØN KLOAK OG GRØNNE GARAGETAGE, GLOSTRUP
I forbindelse med omlægning og separering af kloakkerne etableres der en grøn kloak.
Fælles faciliteter Udearealer /media/54329/121019_2a-28.pdf
DET ÅBNE FÆLLESSKAB, AMAGER
Kommunen har opsagt et institutionslejemål, som ikke er til at udleje. De ledige arealer skal nu omdannes til et lyst og åbent fællesskab
Fælles faciliteter Bygninger /media/54332/121019_2a-34.pdf
BYPARK FOR SYDHAVNERNE, KBH SV
Byparken er tænkt som et aktivt og grønt byrum, der skal benyttes af både børn, unge og voksne samt ældre
Fælles faciliteter Udearealer /media/54335/121019_2a-36.pdf
DEN GRØNNE BØLGE, VEJLE
Afd. 9 i Østbyparken i Vejle vil omdanne garageanlæg og varme- central til grøn og energiproducerende bølge
Fælles faciliteter Bygninger /media/54338/121019_2a-38.pdf
OMDANNELSE OG NYTÆNKNING, FREDERIKSBERG
At skabe et bo-miljø, som stimulerer nedbrydning af den sociale isolation
Fælles faciliteter Bygninger,Udearealer /media/54341/121102_2a-44.pdf
MULTITRAPPETERRASSE, AARHUS
Idéen med projektet er at udforme en trappeterrasse langs butiksfacaden med trin til at sidde, ligge og lege på
Fælles faciliteter Udearealer /media/54344/121019_2a-45.pdf
RÅDERUM I CHARLOTTEKVARTERET, TAASTRUP
Projektet i Charlottekvarteret handler om udvikling af helhedsgreb gennem beboerinddragelse
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/59816/r_derum_i_charlottekvarteret__taastrup.pdf
PÅ SPORET - 3 OPLEVELSESRUTER I NÆRMILJØET, TAASTRUP
Blåkildegård vil gennem oplevelsesstrategi og nærmiljøfestival skabe tre oplevelsesruter
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/54350/121019_2b-06.pdf
SØPARKEN SOM FORBINDER OG FORVANDLER, AALBORG
Fra ufremkommelig kridtgrav til åben og rekreativ søpark
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/59822/soeparken_som_forbinder_og_forvandler__aalborg.pdf
SPORTSHANGAR - KILDEPARKEN, AALBORG ØST
Sportshangaren tænkes som et “ikon” og socialt omdrej-ningspunkt for renoveringen af Kildeparkens ca. 1.050 boliger.
Fælles faciliteter Bygninger /media/59858/120305_2a-46__3a-01_.pdf
URBAN FARMING GELLERUP, BRABRAND
Dyrket fællesskab og trivsel fra jord til bord
Fælles faciliteter Udearealer /media/59810/urban_farming_gellerup__brabrand.pdf
BEBOER OG AKTIVITETSHUS - KORSLØKKE, ODENSE
Beboer- og aktivitetshuset skal være et multifunktionelt samlingshus, der “byder områdets beboere op til dans”
Fælles faciliteter Bygninger /media/59813/beboer_og_aktivitetshus_-_korsloekke__odense.pdf
VI BYDER VELKOMMEN TIL HORSENS
Ideen er at sammenbinde boligafdelingens private plads med den tilstødende offentlige plads (Banegårdspladsen).
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/59843/vi_byder_velkommen_til_horsens.pdf
DIAMANTEN - EN DEL AF “DEN GRØNNE RING”, STRUER
Projektidéen er at skabe forbindelser på tværs af et nærtliggende engområde og dermed koble til villakvarterer
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/59825/diamanten.pdf
NYT LIV I BESKYTTELSESRUM I ALMENNYTTIGE BOLIGFORENINGER, SKIVE
At forbinde til boligkvartererne og lægge oplevelser langs et nyt stisystem
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/59828/nyt_liv_i_beskyttelsesrum.pdf
EN NATURLIG FORBINDELSE, HORSENS
Et fysisk og socialt oplevelseslandskab
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/59831/en_naturlig_forbindelse_horsens.pdf
BYDELSHUS I VARBERGPARKEN, HADERSLEV
Huset skal være et samlingssted for beboere i alle aldersgrupper og et kulturelt tilløbsstykke for hele byen.
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/59834/bydelshus_i_varbergparken__haderslev.pdf
FREM MED DE SKJULTE RESSOURCER I VOLDPARKEN, KBH
En faglig og social udviklings- proces til forvandling af fælles friarealer med udgangspunkt i klimatilpasning.
Forbindelse til naboområder Udearealer /media/54368/121019_2b-18.pdf
AKTIV ALDRING I ALMENE BYDELE - MUNKEBO, GIVE OG NYKØBING F
Hvordan man med fokus på ældre medborgere som agenter for forandring kan etablere nye almene bydele.
Forbindelse til naboområder Bygninger /media/54371/121019_2b-19.pdf
ERHVERVSBOLIGEN, AALBORG
Projektet i Aalborg Øst skal skabe anvendelsesorienteret viden om midlertidig nytteværdi af boliger, der står over for renovering.
Mindre lokalcentre Bygninger /media/59861/120305_2c-01.pdf
FREMTIDENS FORSTADSTORV - ROSENHØJ, AARHUS
Torvet i Rosenhøj, der i dag fungerer som parkeringsplads, får nye elementer og faciliteter
Mindre lokalcentre Udearealer /media/59849/fremtidens_forstad.pdf