OVER SØ OG LAND, HELSINGØR

Et lukket naturområde åbnes op med nye stiforbindelser til omgivelserne og terrasse til ophold ved søbredden

Idéen i projektet er at omdanne et tæt bevokset og utilgængeligt søområde til et opholdssted og åbne det for de omgivende boligområder, bl.a. med natursti rundt om søen og en træterrasse på det skrånende terræn ned mod søen.

Projektet er gennemført med stor lokal frivillig arbejdskraft med bridrag fra både beboere og rådgivere.

Klik her og se en kort video fra 1. spadestik

Omkringliggende villaejere blev involveret i en dialog om træfældning. De opskårne stammer og træflisen blev afhentet af naboer og anvendt i lokale haver og fællesarealer.

Områdets tætte krat og bevoksning er ryddet af et hold bestående af 6 unge fra nabobebyggelsens lommepengeprojekt.

Nyplantning af bede med rhododendron og etablering af naturlege- og bålplads er udført af beboere i samarbejde med entreprenøren.

Arbejdet blev organiseret og ledet af bebyggelsens sociale vicevært, og gav i løbet af de to måneder arbejdet varede en god kontakt mellem boligafdelingerne, som tidligere ikke har haft megen kontakt.

Lys på terrassen og stien gør området mere brugbart for beboerne, der anvender terrassen til forskellige fællesarrangementer, bl.a. udendørs lysfest i december måned og som et mere uformelt mødested året rundt.

Belysning på stien har gjort den nye søsti brugbar både for hundeluftere og som smutvej mellem boligbebyggelserne, daginstitutionen, indkøbsfaciliteter og offentlig transport.

Søen er blevet et integreret element i fællesarealet og bruges af børn, unge, voksne og ældre både fra Lerbakken og de omkringliggende boligområder.

Der er opnået gode adgangsforhold for dårligt gående i form af gelænder ved trappen, mange bænke rundt om søen og en flisebelagt sti over græsset til terrassen.

HENT PROJEKTPRÆSENTATION OG FAKTA OM PROJEKTET HER (pdf)

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson