LIVET MELLEM TØRRESTATIVERNE I ESBJERG

De eksisterende udearealer er blevet moderniseret og inviterer til oplevelser, ophold og samvær - både for afdelingens beboere og for byens øvrige borgere

UDEAREALER I NY FÆLLESSKABENDE FORM

Afdelingens fællesarealer har fuldstændig skiftet karakter. Før projektets gennemførelse fremstod de med et opdelt, stramt og lidt afvisende/tillukket udtryk, og der var store buskbeplantninger mellem de belagte arealer langs facaderne og græsplænerne. Efter omlægningen fremstår arealerne åbne, imødekommende og oplevelsesrige, så beboerne inviteres til ophold og samvær i de attraktive omgivelser. 

Se en kort video fra indvielsen her

Projektet indeholder forskellige elementer, som skaber en sammenhængende identitet, der binder afdelingens 3 gård-rum sammen:

  • en ny snoet sti, som giver varierede oplevelser, når man bevæger sig rundt på den gennem hele afdelingen
  • en blanding af vildtvoksende, blomstrende og klippede græsarealer, som ikke er afskærmet bag store hække
  • en nyfortolkning af tørrestativerne, så de får nye funktioner, der inviterer til forskellig anvendelse
  • iøjnefaldende mikrohaver som kan skifte karakter fra år til år.

Afdelingens beboere har været aktivt inddraget i planlægningen af projektet, og der er i dag væsentligt flere beboere, der bruger fællesarealerne - til leg, gåture og ophold.Der har været særlig fokus på nytænkning af tørrepladserne, som har fået tilført nye, attraktive funktioner, der fremmer ophold og samvær 30 af gårdens tørrestativer er blevet ændret, så de fungerer med helt andre funktioner; der er monteret sofagynge, teltstativ, hængekøje, mål (net til boldspil for de små), læskærme, planteespalier, tovgynge, lærred til udendørs bio mm.

Der er også etableret nye mikrohaver, som beboerne har ansvaret for at tilplante, passe og pleje, og som skaber et udvidet ejerskab og et grundlag for læring om og dyrkning af planter.

De nye funktioner skaber attraktive samlingspunkter til leg og socialt samvær for beboerne - på tværs af alder. Beboerne giver udtryk for, at der er blevet meget mere liv i gården; de går ture for at se på de forskellige mikrohaver, og de hygger sig på opholdspladserne.

Den frodige, mangfoldige og 'vildere beplantning' fremmer biodiversiteten med flere insekter og fugle, hvilket også er en mærkbar kvalitet i projektet.

Før omlægningen var driften af fællesområderne en stor post på afdelingens driftsbudget. Den nye indretning af arealerne har medført en enklere og billigere drift, så der årligt frigøres midler til en fortsat udvikling af konceptet med nytænkning af tørrestativernes anvendelse.

HENT PROJEKTPRÆSENTATION OG FAKTA OM PROJEKTET HER (pdf)

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson