FRA ASFALT TIL OASE

Beboere, børn i den nærliggende skole og fritidshjem, besøgende og naboer har nu adgang til en stor, frodig og skybrudssikker oase, hvor der før kun var grå og trist asfalt.

GRØN OASE MED REGNVANDSOPSAMLING I VANLØSE

I Jyllandshuse var der rigelig med asfalt, som gav bebyggelsen med 184 boliger et trist og oplevelsesfattigt udseende. Adgang til husene bestod af et bredt asfaltområde, der skabte stor adskillelse til de grønne arealer.

Se den korte projektVIDEO her!

Den tidligere asfaltsti foran boligerne er ændret til en oplevelse i sig selv og opfordrer til ophold, så sanserne kan slippes løs og stimuleres. Ved at skære huller i asfalten og plante træer, buske og blomster er der skabt et frodigt miljø, hvor man kan opholde sig i små lukkede naturrum langs stien og lytte til fuglefløjt, biernes summen og indånde duften af blomster. Som en del af projektet er den tætte beplantning mellem stierne og gårdrummene og området til nabobebyggelser åbnet, så der opstår helt nye forbindelser og sammenhænge med stor herlighedsværdi og funktionelle løsninger.

I beplantningen er der er bl.a. anvendt pil og poppel, som optager meget vand. Den omfattende beplantning i stedet for asfalt vil på sigt være med til at rense forurenet jord og også her vise nye grønne veje for ændring af et gråt og forurenet miljø.
Beboere, børn i den nærliggende skole og fritidshjem, besøgende og naboer har adgang til den grønne oase. Beboere, hvis køkkenvindue vender ud mod de tidligere asfaltarealer har fået en grøn og frodig udsigt.

Udover at være et grønt forskønnelsesprojekt er der også tænkt på en fremtidssikring af bebyggelsen i forhold til skybrud og kraftigt regnvand. I tilknytning til projektet, er der etableret opsamling af halvdelen af regnvandet fra tagene, så dette kan sive ned gennem græsplænerne til grundvandet i stedet for at blive hældt i kloakken og ved skybrud risikere at havne i ejendommens kældre.

Regnvandsløsningerne er finansieret af frivilligt arbejde og tilslutningsbidrag til kloakforsyningen og har været udgiftsneutralt for afdelingens beboere. Virksomheden PKP Regnvandsteknik har derved skaffet ca. 800.000 kr ekstra til projektet.
Regnvandsløsningen er finansieret via tilslutningsbidrag til kommunen og bidrag fra Miljøstyrelens pulje for Grønne Ildsjæle og har været udgiftsneutralt for afdelingens beboere.

Gården i Jyllandshuse er også udsmykket med et kunstværk 'De faldne træer' af Anne Bennike. Udsmykningen er støttet af SAB's Kunstfond og udført på to af ejendommens garageanlæg.

HENT PROJEKTPRÆSENTATION OG FAKTA OM PROJEKTET HER (pdf)

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson