DEN GRØNNE KILE

Den Grønne Kile binder fire boligafdelinger sammen omkring et fælles rekreativt opholdsareal med legeplads, blomsterhave og motionsredskaber

GRØN KILE SKABER FÆLLES MØDESTEDER

Langs et snoet stisystem er der etableret forskellige faciliteter til ophold, leg og boldspil. Tilsammen giver de beboerne attraktive rammer for socialt samvær, hvor den enkelte beboer får nye muligheder for udfoldelse i form af leg, motion og træning.
Den grønne kile skaber et trygt uderum, hvor børn kan færdes på tværs af boligområdet, og hvor forældrene kan slå sig ned i de grønne omgivelser. Den grønne kile er også med til at åbne boligområdet op for beboere i nabobebyggelserne, som har adgang til området.

Se videoen om hvordan beboerne giver input til projektet

Projektets første etape har fokus på at skabe lokale attraktive lege- og aktivitetsområder for de fire involverede boligafdelinger. Områderne kan anvendes af både større og mindre børn til fælles aktiviteter og arrangementer, så der herigennem gives der bedre muligheder for fællesskab og kendskab mellem områdets børn og unge.

Lege- og opholdsarealerne er placeret i tilknytning til den gennemgående stiforbindelse og sikrer hermed en god tilgængelighed for både beboere og besøgende.
Den Grønne Kile er første etape af en større fælles helhedsplan for fornyelse af de grønne områder. Multibanen, legepladsen og blomsterhaven skaber attraktive rammer for større fællesskab i grønne omgivelser.

Der er etableret en multiboldbane, hvor der kan spilles basket og minifodbold eller hockey, et træningsområde med parkour og et legeområde til mindre børn med gynger, klatretårn, rutsjebane og en nedgravet trampolin. For voksne er der etableret et motionsområde med en særlig motionscykel, balanceplader mv. Ny beplantning og blomstrehaver er koblet til de eksisterende faciliteter, eksempelvis ved et overdækket opholdsområde. Derudover er der etableret græsvolde og fornyelse af belægninger og planter.

De fire boligafdelinger vil i projektets næste fase selv etablere en fælles grillplads, et område til affaldssortering og et stilleområde med krydderurter mv., som yderligere kan fremme samvær og fællesskab - på kryds og tværs mellem beboere, afdelinger og besøgende. 

Projektet er blevet udviklet i et samarbejde mellem boligafdelingens fire afdelingsbestyrelser, som har afholdt en række aktivitetsarrangementer, hvor beboerne i de fire boligafdelinger i fællesskab har samarbejdet med projektets rådgiver om indretning af områdets nye faciliteter.

HENT PROJEKTPRÆSENTATION OG FAKTA OM PROJEKTET HER (pdf)

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson