BEVÆGELSESLANDSKAB I KASTRUP

Vægterparkens nye bevægelseslandskab skaber rum til udfoldelse og udfordringer for afdelingens beboere og byens borgere

Store kvaliteter i lokalområdet

Bevægelseslandskabet ligger på Amager mellem metrolinjen til lufthavnen i Kastrup og Vægterparken, en boligbebyggelse fra 1980´erne. Ved projektets start henlå projektområdet som et næsten uudnyttet areal mellem Vægterparkens østlige side og metrolinjen på Østamager.

Området dækker et areal på ca. 15.000 m2 jord, der blev til overs, da Vægterparken blev bygget. Den overskydende jord har skabt en serie interessante bakkeformationer, som er sjældne i det ellers flade landskab på Amager. Det har givet en unik mulighed for at tænke landskab sammen med bevægelsesaktiviteter.

Området ligger knap 500 meter fra Femøren M-station, og er nemt at komme til via det eksisterende stinet. Bevægelsesstien begynder der, hvor metrounderføringens sti slutter, så forbipasserende inviteres indenfor.
Målsætningen er, at landskabet kan bruges af så mange lokale foreninger og borgere som muligt, så det understøtter og styrker det lokale fritids-, institutions- og foreningsliv bedst muligt.

Bevægelseslandskabet i Vægterparken er et godt eksempel på, hvordan man med få og enkle virkemidler kan skabe rammer for et fællesskab, der rækker ud over et boligområdes grænser.

Bevægelseslandskabet lægger op til at mødes og lave noget sammen med andre, men der er også rum til at bruge aktiviteterne alene. En lille intim rosenhave er tilføjet i landskabet for dem, der ikke har lyst til de vilde fysiske udfordringer, men som gerne vil nyde oplevelser i det fri.

Bevægelseslandskabet inviterer alle indenfor

Bevægelseslandskabets gennemgående sti, der strækker sig over 450 meter, slynger sig gennem det eksisterende bakkelandskab, så der skabes en spændende og udfordrende rute. Stien kobler sig flere steder til Vægterparkens øvrige stisystem.

Ved Bevægelseslandskabets nordlige område ligger en forsænket boldbane for større børn og voksne. Herefter ligger en mere klassisk legeplads med vilde rutsjebaner, der kan bruges af børn i alle aldre. En eksisterende legeplads for mindre børn er åbnet op, og orienterer sig mod det nye legeområde, så det fungerer som en stor samlet legeplads for mindre og større børn. I Bevægelseslandskabets midterste del ligger Rosenhaven med stauder og blomstrende buske, der retter sig mere mod det voksne publikum.

På en af de højeste bakker står et klatrenet, hvorfra der er udsyn over Amager. I kort afstand herfra findes "klatreskrænten", hvor både børn og voksne bliver udfordret på balance og koordination. På den højeste bakke står tre store gynger, der lover en gyngetur ud over det sædvanlige.

I Bevægelseslandskabets sydlige del ligger en rund boldbane, der kan bruges til boldspil. I kort afstand herfra finder man den indhegnede hundelegeplads med bænke til hundelufterne.

Stien og de enkelte aktiviteter er belyst, så de kan bruges i den mørke tid. Tidsrummet for belysning fastsættes af boligafdelingen.

Landskab med oplevelser og udfordringer

Bevægelseslandskabet er udformet med vægt på at kunne rumme mangfoldige formål. Der er plads til arrangementer med mange eller få deltagere, individuelle udfoldelser og som uformelt mødested - både for afdelingens og områdets beboere. Især de lokale børnehaver er flittige brugere.

Med Bevægelseslandskabet er Boligorganisationen Tårnby-huse med til at skabe nye fritidsaktiviteter til de mange børn, unge og voksne, der har lyst til leg og bevægelse eller bare opholde sig i det fri.

Boligorganisationen Tårnbyhuse, der blev udnævnt til Sund-hedsambassadør 2015 af Tårnby Kommune, samarbejder med lokale aktører for at skabe et levende og mangfoldigt lokalområde - blandt andet med Bevægelseslandskabet i Vægterparken.

HENT PROJEKTPRÆSENTATION OG FAKTA OM PROJEKTET HER (pdf)

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson