ÅO PULSRUTEN I VIBY

Løberute og aktivitetsområde til leg og bevægelse giver plads til fællesskab med lokalområdets beboere, idrætsklubber, ældrecentret og skolen

Pulsruten handler om at etablere en motionsrute, som forbinder Præstevangen med boligkvarterer i naboområdet og samtidig skabe attraktive lege- og motionsfaciliteter for områdets mange børn og unge.

Idéen er at inkludere den almene bebyggelse med det omgivende lokalsamfund og synliggøre Præstevangens positive ressourcer.

Projektets målgruppe er beboere, motionister i alle aldre, skoleklasser, idrætsforeninger, pensionisternes gåhold og lokalområdets løbeklubber. De lokale idrætsforeninger har været involveret i udformning af projektet, som skal give varieret motionsoplevelser gennem forskellige bebyggelsestyper.

Ambitionen er at skabe en attraktiv rute, som brugerne har stor lyst til at benytte, med god løbebelægning, belysning, grønne omgivelser og fitness-stationer.

Projektet er planlagt til at omfatte en ca. 600 meter lang løberute - Pulsruten, som går gennem Præstevangen med opkobling til områdets interne og eksterne stisystem, bl.a. til en kommunal sti, som binder Præstevangen sammen med AGF's træningsstadion.

Ruten er placeret i bebyggelsens grønne kile, hvor det bakkede terræn giver udfordringer for gående og løbende og inviterer beboere og brugere til at slå sig ned i det grønne og igangsætte mere uformelle og organiserede fælles aktiviteter.

Pulsruten er en sti, der er belagt med rød termoplast. Langs ruten er der aktivitetsområder med forskellige temaer, der skal afspejle og fortolke landskabet ved Viby i et miniformat med tre temaer: bakkedrag, skov og strand.

Den første etape af Pulsruten omfatter Strand-temaet, hvor der er skabt et multifunktionelt lege- og aktivitetsområde. Området består af et asfalteret areal omgivet af felter med strandsand, marehalm - alt sammen i tilknytning til den røde sti.

På 'Stranden' er der mulighed for uformel bevægelse og leg, hvor der kan spilles streetbasket, stangfodbold og bordtennis, eller der kan løbes på rulleskøjter og skateboard.

'Stranden' er placeret i tæt tilknytning til det lokale ældrecenter og Rosenvangsskolen, som gør brug af anlægget i forbindelse med dagligdagens aktiviteter.

HENT PROJEKTPRÆSENTATION OG FAKTA OM PROJEKTET HER (pdf)

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson