Kampagnens organisering

Organiseringen af Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV har fokus på faglig viden.

Kampagnen DET GODE BOLIGLIV er skabt på initiativ af Realdania og gennemføres i et samarbejde med AlmenNet. Det er ambitionen, at kampagnens initiativer og resultater løbende bliver evalueret og nyttiggjort. Kampagnens organisation er derfor sammensat med stort fokus på faglig viden.

Styregruppe
Kampagnens styregruppe består af centrale repræsentanter fra den almene boligverden og Realdania. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede rammer for kampagnens gennemførelse og består af:

-       Palle Adamsen, formand for BL − Danmarks Almene Boliger
-       Rolf Andersson, formand for AlmenNet
-       Jørgen Mejlgård, direktør i Fællesorganisationens boligforening
-       Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania

Fagligt Kontaktforum
Til kampagnen er også tilknyttet et Fagligt Kontaktforum, der består af en række fagpersoner, som i kampagnens forløb vil bidrage til udvikling af kampagnens faglige temaer og desuden deltage i formidlingen af kampagnens resultater gennem hele kampagneperioden. Fagligt Kontaktforum består af:

-       Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut
-       Leif Tøiberg Schüler, Landsbyggefonden
-       Hans Erik Svarre, Socialministeriet
-       Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial Udvikling
-       Laust Kristensen, Center for frivilligt socialt arbejde
-       Henrik H. Brandt, Idrættens Analyseinstitut
-       Hans Kristensen, Center for Boligforskning
-       Peder Duelund Mortensen, Kunstakademiets Arkitektskole
-       Anette Brunsvig, Arkitektskolen i Århus
-       Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium.

Bedømmelsesudvalg
De indsendte ansøgninger til DET GODE BOLIGLIV vil blive bedømt af kampagnens bedømmelsesudvalg, der er sammensat af repræsentanter med stor faglig viden i forhold til kampagnens fokusområde. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling udvælger Realdania de projekter, der tildeles støtte. Bedømmelsesudvalget består af:

-       Hans Kristensen, Center for Boligforskning
-       Claus Bech-Danielsen, Statens Byggeforskningsinstitut
-       Birgitte Mazanti, Center for Boligsocial udvikling
-       Astrid Bruus Thomsen, Realdania


Bedømmelsesudvalget har mulighed for at trække på faglige rådgivere i bedømmelsen af ansøgningerne.

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson