Kampagnens mål

Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV støtter fysiske projekter, der udvikler de almene boligområders fælles faciliteter, så boliglivet i fremtiden kan fornyes og forbedres. Kampagnen bygger videre på de almene boligorganisationers stærke tradition, når det handler om at skabe grønne rekreative arealer og gode fælles faciliteter.

Vi støtter den gode idé, der kan give nyskabende og nytænkende løsninger ved at:

-       Udvikle fysiske projekter, der viser, hvordan man kan skabe gode rammer for
        fællesskab.

-       Give plads til nye aktiviteter, der udvikler det gode boligliv.

-       Realisere gode eksempler, der giver inspiration, viden og erfaring til fremtidig
        udvikling både i almene bebyggelser og andre bolig- og byområder.

-       Bygge videre på den almene sektors tradition for at gå forrest, når det gælder
        udvikling af bo­ligliv og fællesskab.

-       Støtte realiserbare projekter, hvor forholdsvis begrænsede midler kan gøre en
        positiv for­skel for boliglivet.

-       Give beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger mulighed for at være
        med til at sætte deres fingeraftryk på fremtidens almene boligområder.

-       Bidrage til gennemførelse af ca. 100 projekter, der realiseres i perioden
        2011-2016.

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail