Bag om kampagnen

De almene boligorganisationer er pionerer, når det handler om at skabe grønne rekreative arealer og gode fælles faciliteter. Men i dag lever mange af os anderledes, end vi gjorde i 1940'erne, 50'erne og 60'erne, hvor mange boligafdelinger blev bygget. Og vores behov og forventninger til områdernes fælles steder har ændret sig.

De store grønne arealer, fælleslokalerne og boligområdets lokalcenter er ikke altid de bedste rammer for et tidssvarende og moderne boligliv med mulighed for fællesskab, egne aktiviteter og uformelle møder med naboerne. Det vil kampagnen DET GODE BOLIGLIV gerne være med til at gøre noget ved!

Med i alt 100 mio. kr. støtter Realdania nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.

Det er kampagnens mål at bidrage til at nytænke de fysiske rammer omkring livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender områderne bedst - nemlig beboerne - og hjælpe dem med til at gøre idéerne til virkelighed.

De projekter, som kampagnen støtter, vil kunne fungere som inspiration og gode eksempler på, hvordan fælles faciliteter kan se ud og bruges - både i den almene sektor og i andre boligområder.

Med kampagnen DET GODE BOLIGLIV ønsker Realdania at bygge videre på de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for fællesskab og gode faciliteter og dermed støtte en positiv udvikling af boligområdernes kvaliteter, deres omdømme og oplevelsen af at bo et godt og trygt sted.

Kampagnen vil især have fokus på følgende typer af bebyggelser:

-   Ældre bebyggelser - primært fra 40'erne til 60'erne - der er opført efter datidens normer og traditioner, og hvor bebyggelsen derfor står over for et generationsskifte med behov for nye fysiske rammer for det sociale liv.

-   Bebyggelser med lokaler, bygninger og arealer, der ikke længere anvendes til det oprindelige formål, f.eks. butikker, parkeringsarealer, adgangsveje.

-   Ældre bebyggelser med få og/eller dårligt fungerende fællesfaciliteter.

Kampagnen strækker sig over fem år, og det er forventningen, at kampagnen kan give støtte til gennemførelsen af 75-100 projekter.

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson