Udviklingsprojekter på seminar den 9. maj 2012

Inspiration, netværk og kreativitet var nøgleord da 24 støttede projekter fra DET GODE BOLIGLIV mødtes i Odense

Den 9. maj 2012 var der seminar for DET GODE BOLIGLIVS støttede projekter i kategorien projektudvikling. Formålet med seminaret var at inspirere, kvalificere og skabe netværk for projektejerne. Ca. 60 projektdeltagere, herunder beboere, boligadministratorer og rådgivere fra hele landet var mødt op og fik sig en spændende dag.

Det skete på seminaret
Realdania v/Astrid Bruus Thomsen bød deltagerne velkommen og fortalte om målet med seminaret.

Kampagnesekretariatet v/ Lisbeth Vestergaard skitserede det videre forløb for projekter, der har fået udviklingsstøtte, samt mulighederne for støtte til realisering.

Lokale- og Anlægsfonden v/Per Schulze fortalte om, hvilke perspektiver fonden ser for projekterne i kampagnen DET GODE BOLIGLIV.

Forfatter Kaspar Colling Nielsen og iværksætter Mik Thobo Carlsen fortalte om udvikling af ideen om 'Mount Copenhagen'.

Proceskonsulenterne Heidi Meier Bach og Nanna Kalinka Bjerke gennemførte en workshop med henblik på at styrke idéernes kreative slagkraft samt udvikle og kvalificere projekternes indhold.

Kampagnesekretariatet v/Olav Kirchhoff præsenterede kampagnens nye facebookunivers.

Download oplæg fra seminaret
Realdania og Kampagnesekretariatet vil gerne sige tak for det flotte fremmøde samt for deltagernes store engagement. Vi håber, at seminaret har givet god inspiration til at arbejde videre med projekterne.

Oplæg på seminaret kan downloades fra hjemmesiden (se højre side af skærmen).

Husk at fremsende underskrevet støtteaccept samt tilsagnsbrevet og projektplan + budget for aktiviteterne i projektperioden til godkendelse. Kampagnesekretariatet skal senest have materialet den 23. maj 2012 for at nå en behandling inden sommerferien

DET GODE BOLIGLIV
Kampagnesekretariatet
Studiestræde 50
1554 København V

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail