47 kreative projekter sætter skub i DET GODE BOLIGLIV

Et rap-akademi i et nedlagt ungdomshus, en historiefortællende bænk, et café-vaskeri med vaskemaskiner drevet af motionscykler, oplevelsesstier i nærliggende naturområder, grønne garagetage og Urban Farming. Dette er blot nogle få af i alt 47 projekter fordelt rundt om i hele landet, der gennem Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV skal medvirke til at skabe nye fælles faciliteter og gode sociale fællesskaber i de almene boligområder. Realdania har afsat 100 mio. kr. til kampagnen, hvor ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger i Danmarks mange almene bebyggelser kan være med at vise nye veje til et godt boligliv.

I alt 157 ansøgninger fra ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger i Danmarks almene bebyggelser er strømmet ind til Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV.  De mange ansøgninger repræsenterer omkring 100.000 boliger fra boligafdelinger i 52
kommuner. Nu er 47 projekter udvalgt til at få støtte til både udvikling og realisering.

De udvalgte projekter, som beboere, boligafdelinger og boligorganisationer over de næste par år skal føre ud i livet, vil alle på hver deres måde bidrage med ny inspiration til en
fortsat udvikling af de almene boligområders lange og stærke tradition for
fællesskab og et godt naboskab med plads til alle.

"Vi er rigtig glade for de mange spændende projekter - det vidner om, at kampagnen er nået bredt ud til beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger. De 47 projekter, vi nu har udvalgt, giver alle relevante bud på, hvordan vi sammen kan skabe nye
inspirerende rammer for beboernes daglige boligliv og understøtte fællesskabet", siger Hans Peter Svendler, direktør i Realdania, og fortsætter: "Det gælder både store projekter - som eksempelvis en såkaldt sportshangar eller omdannelsen af en gammel kridtgrav til en rekreativ søpark - som de noget mindre projekter, for eksempel en bænk, der formidler lokalhistorie eller en fiske- og badebro, der bliver et fælles mødested med adgang til vandet."

Støtten til de 47 projekter er fordelt på kampagnens tre projekttyper:

17 projekter fra beboere og ildsjæle har fået støtte til mindre projekter, som hurtigt kan gøre en forskel i de enkelte boligafdelinger og deres naboområder med nye og inspirerende
fællesfaciliteter for områdets beboere. Støtten til disse projekter - Den vilde idé - kan være op til 500.000 kr. til de enkelte projekter.

29 projekter fra boligafdelinger har fået støtte til at udvikle deres idé, så den senere kan
føres ud i livet. Støtten til disse projekter - Projektudvikling - kan være op til 150.000 kr. til det enkelte projekt.

1 projekt fra en boligorganisation har fået støtte til større nyskabende projekter. Støtten til dette projekt - Projektrealisering - er på 7 mio. kr.

Læs mere om alle de udvalgte projekter her

I løbet af 2012 vil de 47 projekter blive udviklet i samarbejde med beboere, boligafdelinger og boligorganisationer. Mange af projekterne handler om at åbne de almene
boligafdelinger for omverdenen og skabe forbindelser og fællesskaber i lokalområdet. Derfor vil mange kommuner, lokale foreninger og naboområder blive involveret i projekternes udformning og i organiseringen af brugernes muligheder for at benytte de nye faciliteter.

Realdanias ambition om at igangsætte spændende og nyskabende projekter gennem kampagnen DET GODE BOLIGLIV bliver nu for alvor ført ud i livet. Vi glæder os til at få gang i de nye muligheder for aktiviteter, interesser og fællesskab på kryds og tværs af
boligområderne. Helt konkret vil vi nu invitere beboerne og deres rådgivere til seminar og workshops for at skabe gensidig inspiration projekterne imellem," siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

                                                 Yderligere oplysninger

Projektleder Astrid Bruus Thomsen, Realdania, tlf. 70  11 66 66

Kampagnesekretariatet v/Lisbeth Vestergaard, Kuben
Management, tlf. 60 29 60 91


FAKTA Om kampagnen DET GODE BOLIGLIV

Med i alt 100 mio. kr.  støtter Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV frem til 2015 nyskabende  projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem
fysiske tiltag viser veje for, hvordan man kan skabe moderne fælles faciliteter  og attraktive rammer om et godt boligliv.

Det er kampagnens mål at  bidrage til at nytænke de fysiske rammer omkring livet i de almene  boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender
områderne bedst - nemlig beboerne - og hjælpe dem med til at gøre idéerne til  virkelighed.

Især står mange bebyggelser  fra 1940'erne, 50'erne og 60'erne over for store udfordringer, når det handler  om at forny boligafdelingernes fælles faciliteter, så de også i fremtiden kan  danne gode rammer om fællesskab, individuelle aktiviteter og uformelle møder med naboerne.

Kampagnen sætter fokus på  tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske muligheder og deltage i  udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning afFællesfaciliteter for beboerne,Forbindelser til naboområder ogNyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

I kampagnens første  ansøgningsrunde - igangsat i 2011 - er der nu givet støtte til 47 projekter med  et samlet støttebeløb på knap 19 mio. kr. Anden ansøgningsrunde forventes
igangsat i 2012.

Kampagnens organisation
Kampagnen DET GODE  BOLIGLIV er skabt på initiativ af Realdania. Det er ambitionen, at kampagnens  initiativer og resultater løbende bliver evalueret og nyttiggjort. Kampagnens
organisation er derfor sammensat med fokus på faglig viden.

Kampagnens styregruppe  består af repræsentanter fra Realdania, AlmenNet, BL - Danmarks Almene Boliger  og Fællesorganisationens Boligforening. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede rammer for kampagnens gennemførelse.

Til kampagnen er der også  tilknyttet et Fagligt Kontaktforum, der består af en række fagpersoner, som i kampagnens forløb vil bidrage til udviklingen af kampagnens faglige temaer og desuden deltage i formidlingen af kampagnens resultater gennem hele
kampagneperioden.

Der er desuden etableret et bedømmelsesudvalg, som er sammensat af repræsentanter med faglig viden i forhold til kampagnens fokusområder. På baggrund af bedømmelsesudvalgets  indstilling udvælger Realdania de projekter, der tildeles støtte.

Kampagnens  sekretariatsopgaver varetages af Kuben Management A/S v/Lisbeth Vestergaard i samarbejde med AlmenNet.

Læs mere om kampagnen på www.detgodeboligliv.dk

Information
Henvendelser og spørgsmål kan rettes til kampagnens sekretariat:

Kampagnesekretariatet v/Lisbeth
Vestergaard, tlf. 60 29 60 91, info@detgodeboligliv.dk

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail