Nu er der endnu mere af DET GODE BOLIGLIV

DET GODE BOLIGLIV har netop lanceret ny ansøgningsrunde!

Fra et rap-akademi i et nedlagt ungdomshus over Urban Farming og oplevelsesstier til et café-vaskeri med vaskemaskiner drevet af motionscykler.

Ideerne var mangfoldige efter første ansøgningsrunde i Realdania-kampagnen DET GODE BOLIGLIV, der skal medvirke til at skabe nye fælles faciliteter og gode sociale fællesskaber i de almene boligområder.

I dag lancerer DET GODE BOLIGLIV en ny ansøgningsrunde, hvor lokale ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger i det almene boligbyggeri kan søge om støtte til projekter, der kan være med til at skabe et aktivt og godt boligliv i Danmarks mange almene boligbebyggelser.

Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV har afsæt i de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for at skabe gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle. Målet med kampagnen er at bidrage til nytænkning af de fysiske rammer omkring livet i de almene boligbebyggelser og dermed en positiv udvikling af boligområdernes fremtid. Realdania har med DET GODE BOLIGLIV afsat i alt 100 mio. kr. til nyskabende projekter, hvor de første projekter er under opførelse. Der er afsat 70 mio. kr. til kampagnens anden og sidste ansøgningsrunde, der går i luften i dag.

Tidligere i år blev 47 projekter udvalgt til at få støtte fra DET GODE BOLIGLIV. Ideerne til projekterne kom fra både ildsjæle og boligorganisationer, der bød ind med eksempelvis nye og anderledes mødesteder, en fiske/bade/flydebro, omdannelsen af en sump til en sø, genanvendelse af butikscentre til kontorfaciliteter og væksthus, oplevelsesruter, der sammenbinder boligområder og bæredygtige klimaløsninger koblet med nye grønne udearealer.

På jagt efter det gode boligliv

Kampagnen sætter fokus på tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske muligheder og deltage i udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning af fælles faciliteter for beboerne, forbindelser til naboområder og nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

"Vores ambition er at styrke det lokale engagement, hvor beboere i samarbejde med arkitekter og rådgivere får skabt projekter, der gøre en forskel i det daglige boligliv og understøtter fællesskabet. Idéen er, at de enkelte projekter med kraft og entusiasme kan vise, hvordan man kan ændre, tilføje og omdanne fællesfaciliteter og nærområder, så de modsvarer fremtidens behov for rum til aktivitet, ro og fred, plads til den enkelte og fælles mødesteder", siger Astrid Bruus Thomsen, projektleder i Realdania.

Der er to veje til at søge om støtte fra kampagnen:

  • "Den vilde idé" - en form for "wildcard" til ildsjæle og beboere, der kan søge om støtte til mindre projekter.
  • "Projektrealisering", der er forbeholdt større projekter, bl.a. de udviklingsprojekter, som tidligere har fået støtte fra kampagnen til at projektmodne konkrete ideer. I denne kategori skal ansøgeren selv bidrage med 50 procent af finansieringen.

Fristen for at indsende en ansøgning er 17. juni 2013. Læs mere på kampagnens hjemmeside www.detgodeboligliv.dk , hvor der findes detaljerede oplysninger om, hvordan man søger om støtte. Kampagnen kan også følges på Facebook

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson