Orienteringsmøder i Roskilde og Aarhus

Stor interesse for Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV

Den 11. og 13. oktober 2011 var der informationsmøder i Roskilde og Aarhus om DET GODE BOLIGLIV. Formålet med møderne var at informere om kampagnens formål og støttevilkår samt give inspiration til ansøgningsarbejdet. Ca. 160 interesserede fra boligorganisationer og boligafdelinger over hele landet mødte op for at høre om mulighederne for at få støtte til projekter, der kan udvikle fremtidens gode boligliv i de almene boligområder. 

I Roskilde deltog 85 tilmeldte - fordelt på 30 boligorganisationer og firmaer og i Aarhus, 76 tilmeldte - fordelt på 32 boligorganisationer og firmaer.

Det skete på orienteringsmøderne
Realdania bød deltagerne velkommen og fortalte om målet med kampagnen.

AlmenNet v/ Rolf Andersson og Palle Jørgensen koblede kampagnens muligheder til livet i landets boligafdelinger samt de udfordringer og potentialer, der ligger her for at skabe nye fælles faciliteter og gode sociale fællesskaber.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen gav bud på, hvad der kendetegner de mennesker der skal være med til at danne fremtidens fællesskaber. På hjemmesiden http://www.fremforsk.dk/ kan man læse mere om de fremtidstendenser, Jesper Bo Jensen fortalte om. Bl.a. de forskellige generationers kendetegn og forskellige behov, når det handler om at danne fællesskaber.

Kampagnesekretariatet v/ Lisbeth Vestergaard orienterede om kampagnens støttevilkår, herunder de faglige temaer og de tre forskellige søgemuligheder.

Download oplæg fra møderne 
Realdania og kampagnesekretariatet vil gerne sige tak for det flotte fremmøde samt de mange gode spørgsmål og kommentarer fra deltagerne. Vi håber, at møderne har givet god inspiration til ansøgningsarbejdet.

Alle oplæg kan downloades fra hjemmesiden (se højre side af skærmen).

Husk, at ansøgningen til 1. ansøgningsrunde skal være kampagnesekretariatet i hænde senest 16. december 2011 kl. 13. Ansøgningsskemaer kan downloades her.

Ansøgningen afleveres i fem papireksemplarer samt som pdf-fil på cd eller usb-stik til:

DET GODE BOLIGLIV
Kampagnesekretariatet
Studiestræde 50
1554 København V

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail