Lokalt engagement bag 24 nye bud på DET GODE BOLIGLIV

24 projekter vil vise nye veje til en positiv udvikling af de almene boligområders kvaliteter og ressourcer. Lokale ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger har søgt støtte til nye projekter, der dækker alt lige fra idrætsbibliotek og værkstedstræf over forbindelsessti og bevægelseslandskab til generationshus og mikrohave. De 24 nye projekter vil dermed sammen med kampagnens øvrige 47 projekter vise nye veje til en positiv udvikling af de almene boligområders kvaliteter og ressourcer, omdømme og ikke mindst beboernes oplevelse af at bo godt og trygt.

Hvordan skaber vi sammen det gode boligliv - det vil sige gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle? Det giver Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV svar på med 24 nye projekter - store som små - som alle giver inspirerende og kreative bud på det gode boligliv i almene bebyggelser. Lokale ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger står bag de gode ideer, der dækker alt lige fra idrætsbibliotek og værkstedstræf over forbindelsessti og bevægelseslandskab til generationshus og mikrohave. De 24 nye projekter vil dermed sammen med kampagnens øvrige 47 projekter vise nye veje til en positiv udvikling af de almene boligområders kvaliteter og ressourcer, omdømme og ikke mindst beboernes oplevelse af at bo godt og trygt.

Realdanias kampagne DET GODE BOLIGLIV har afsæt i de almene boligorganisationers lange og stærke tradition for at skabe gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle. Realdania har afsat i alt 100 mio. kr. til nyskabende projekter. Kampagnen gav i første omgang støtte til 47 projekter bredt fordelt rundt om Danmark, som nu alle er ved at være afsluttet.

24 nye projekter og mere af det gode boligliv
Kampagnen DET GODE BOLIGLIV har netop afsluttet anden og sidste ansøgningsrunde, og nu får 24 nye projekter støtte. De 24 projekter er fordelt i to grupper: 14 såkaldte "Vilde idéer", som er mindre projekter drevet af ildsjæle, og 10 større "Realiseringsprojekter", hvor projekterne selv bidrager med minimum 50 procent af finansieringen.

Ildsjæle, aktive beboere og boligorganisationer - ofte i samarbejde med kommuner, lokale foreninger og institutioner - er kommet med gode og spændende ideer til nye og anderledes mødesteder: Her er plads til leg og motion på overskudsjord fra metrobyggeri i Kastrup, lån af udstyr fra Danmarks første idrætsbibliotek i Roskilde, værkstedstræf i en gammel varmehal i Aarhus, boldspil på en pukkelbane i Bagsværd, og så vil man dyrke haver og højbede i nyt væksthus i Herning, mens et gammelt vaskehus i Skjern skal genopstå som et generationshus og tørrestativer i Esbjerg skal danne rammen om sociale aktiviteter.
 
"Vores idé er, at de enkelte projekter baseret på lokalkendskab og entusiasme skal vise, hvordan man kan ændre, tilføje og omdanne fællesfaciliteter og nærområder, så de lever op til fremtidens behov for rum til aktivitet, ro og fred, plads til den enkelte og fælles mødesteder. Kampagnens 24 nye projekter har alle drivkraft og kreative bud på, hvordan vi sammen skaber gode rammer for fællesskab og et godt naboskab med plads til alle," siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Lokalt engagement gør en forskel
Kampagnen DET GODE BOLIGLIV sætter fokus på tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske muligheder og deltage i udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning af fælles faciliteter for beboerne, forbindelser til naboområder og nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

"Med kampagnen DET GODE BOLIGLIV vil vi gerne medvirke til at styrke det lokale enga-gement, hvor beboere i samarbejde med arkitekter og rådgivere får skabt projekter, der gøre en forskel i det daglige boligliv og understøtter fællesskabet og hverdagslivet," afslutter Astrid Bruus Thomsen.

Læs mere om projekterne under "Støttede projekter" hvor der findes detaljerede oplysninger om alle kampagnens projekter. Kampagnen kan også følges på Facebook

Yderligere oplysninger
Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Kampagnesekretariatet v/Lisbeth Vestergaard, Kuben Management, tlf. 60 29 60 91


FAKTA

Om kampagnen DET GODE BOLIGLIV
Realdania har afsat 100 mio. kr. til kampagnen DET GODE BOLIGLIV, som frem til 2015 skal bidrage med nyskabende projekter fra beboere, ildsjæle, beboergrupper og boligafdelinger, der gennem fysiske tiltag viser veje for, hvordan man kan skabe moderne fælles faciliteter og attraktive rammer om et godt boligliv.

Det er kampagnens mål at bidrage til at nytænke de fysiske rammer omkring livet i de almene boligområder. Det sker ved at støtte idéer og projekter fra dem, der kender områderne bedst - nemlig beboerne - og hjælpe dem med til at gøre idéerne til virkelighed.

Især står mange bebyggelser fra 1940'erne, 50'erne og 60'erne over for store udfordringer, når det handler om at forny boligafdelingernes fælles faciliteter, så de også i fremtiden kan danne gode rammer om fællesskab, individuelle aktiviteter og uformelle møder med naboerne.

Kampagnen sætter fokus på tre temaer, hvor der er brug for at tænke nyt, udforske muligheder og deltage i udviklingen af fremtidens gode boligliv. Det handler om nytænkning af Fællesfaciliteter for beboerne, Forbindelser til naboområder og Nyt liv i mindre indkøbs- og lokalcentre.

Kampagnens første ansøgningsrunde - igangsat i 2011 - resulterede i 157 ansøgninger fra ildsjæle, beboere, beboergrupper og boligafdelinger i Danmarks almene bebyggelser. 47 kreative projekter fordelt over hele landet blev valgt ud og fik økonomisk støtte. Engagerede beboere og boligafdelinger er i fuld gang med at afsluttet de mange projekter.

Kampagnens anden ansøgningsrunde - igangsat i 2012 - resulterede i 60 ansøgninger. 24 projekter fordelt over hele landet blev valgt ud og fik økonomisk støtte. På kampagnens hjemmeside www.detgodeboligliv.dk, og på Facebook kan de i alt 71 projekter følges i tekst og billeder.

Kampagnens organisation
Kampagnen DET GODE BOLIGLIV er skabt på initiativ af Realdania. Det er ambitionen, at kampagnens initiativer og resultater løbende bliver formidlet til andre lignende boligområder til inspiration. Kampagnens organisation er derfor sammensat med fokus på formidling og best practice.

Kampagnens styregruppe består af repræsentanter fra bl.a. Realdania, AlmenNet og BL - Danmarks Almene Boliger. Styregruppen er ansvarlig for de overordnede rammer for kam-pagnens gennemførelse.

Til kampagnen er der også tilknyttet et Fagligt Kontaktforum, der består af en række fag-personer, som i kampagnens forløb vil bidrage til udviklingen af kampagnens faglige temaer og desuden deltage i formidlingen af kampagnens resultater gennem hele kampagneperioden.

Der er desuden etableret et bedømmelsesudvalg, som er sammensat af repræsentanter med faglig viden i forhold til kampagnens fokusområder. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling udvælger Realdania de projekter, der tildeles støtte.

Kampagnens sekretariatsopgaver varetages af Kuben Management A/S v/Lisbeth Vestergaard i samarbejde med AlmenNet.

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson