Indvielse: Et nyt bevægelseslandskab til alle aldre i Kastrup

Boligorganisationen Tårnbyhuse og Vægterparken inviterer til indvielse af det nye ”Bevægelseslandskab i Kastrup”. Indvielsen finder sted torsdag den 5. november, kl. 16-18.

Med det nye "Bevægelseslandskab i Kastrup" får lokale og beboere i Vægterparken et stort grønt udeområde på 15.000 m2 med skønne rekreative områder og masser af plads til leg og bevægelse.

Bevægelseslandskabet er udviklet i samarbejde med Boligorganisationen Tårnbyhuse og er et af i alt 11 større projekter, der realiseres med støtte fra Realdanias kampagne "DET GODE BOLIGLIV".

Direktør Torben Hansen, Boligorganisationen Tårnbyhuse udtaler:"Bevægelseslandskabet startede som en vild idé for at udnytte Vægterparkens grønne område op mod metrobanen. I samarbejde med MASU Planning fik boligorganisationen sendt en ansøgning afsted til Realdania, og glæden var stor hos afdelingsbestyrelsen, organisati-onsbestyrelsen og medarbejderne i boligorganisationen, da vi fik besked om, at vores projekt var blevet udvalgt og fundet egnet til støtte fra Realdania.

Indvielsen af bevægelseslandskabet falder fint i tråd med det sociale ansvar Tårnbyhuse påtager sig, og som ligeledes lever op til boligorganisationens slogan "Tryghed & Trivsel".
Projektet betyder, at vores beboere og andre lokale kan benytte det store grønne udeområ-de til leg og bevægelse. Som nyudnævnt sundhedsambassadør er ibrugtagelse af bevægel-seslandskabet det første skridt på vejen mod bedre sundheds- og fællesskabsfremmende faciliteter i Tårnby Kommune".

Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania, siger om det nye bevægelseslandskab:
"Bevægelseslandskabet er et rigtig flot bud på, hvordan et tidligere uudnyttet areal pludse-lig bliver et attraktivt udeområde. Et, som trækker folk til, i stedet for at støde dem fra. Jeg håber, projektet vil fungere som inspiration og godt eksempel for andre boligområder på, hvordan man kan skabe nye, indbydende sundheds- og fællesskabsfremmende faciliteter.

Det er landskabsarkitekterne MASU Planning, der har stået for udformningen af Bevægel-seslandskab i Kastrup. Partner og landskabsarkitekt Sune Oslev siger:
"Vi har gjort vores bedste for at lave et samlende landskab, der udnytter de eksisterende bakker på bedste vis og som favner de fremtidige brugere på tværs af alle aldersgrupper og ønsker om aktivitet og ophold, og vi synes, det er lykkedes."

Bevægelseslandskabet har plads til alle

Bevægelseslandskabet består af en kuperet sti, der binder området sammen med naboom-givelser og seks større delområder, der byder på varierende udfordringer, sport, leg og op-levelser. Anlægget rummer bl.a. tovbaner, klatreskov, kæmpegynger, balanceredskaber,
rutsjebaner, boldbaner, rosenhave og en hundelegeplads til områdets mange hunde og de-res ejere.

Tid og sted for indvielsen

Indvielsen finder sted torsdag den 5. november, kl. 16-18. Mød op ved Vægterparken 430, 2770 Kastrup.

Yderligere information:
Direktør Torben Hansen, Boligorganisationen Tårnbyhuse, tlf. 32 50 49 00
Programchef Astrid Bruus Thomsen, Realdania, tlf. 70 11 66 66
Kampagnesekretariatet v/Lisbeth Vestergaard, Kuben Management A/S, tlf. 60 29 60 91

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson