Indvielse af projekt 'fra asfalt til oase'

Boligafdelingen Jyllandshuse, SAB Vanløse, inviterer til indvielse af det grønne projekt “Fra asfalt til oase”. Indvielsen finder sted torsdag den 10. september, kl. 17-20. Alle er velkomne.

Ved samme lejlighed indvies et nytænkende tagvands- og klimasikringsprojekt udført af PKP Regnvandsteknik v. Kåre Press-Kristensen og et spændende kunstprojekt, "De faldne træer", der består af garagemalerier, v. kunstner Anne Bennike. Kunstprojektet er støttet af SAB's organisationsbestyrelse og kunstfond. Alle projekter udgør en helhed.

"SLA har åbnet op mellem gårdrum og stier og brugt naturens herlighedsværdi aktivt til at skabe visuelle og fysiske forbindelser. Ved at åbne op er der skabt rum for rekreative opholds- og mødesteder, samt fællesskab, som forstærkes yderligere af de nyetablerede nyttehaver, som boligforeningens beboere kan samles om.

Regnvand er også blevet vendt til en fordel frem for et problem. Ved at bryde asfalten op og implementere lokale afledningsløsninger (LAR-løsninger) kan regnvandet bruges aktivt til at skabe sanselige naturoplevelser og herlighedsværdi."

- Morten Leicht Jeppsen og Julie Bolt Mark fra SLA Landskabsarkitekter, i fælles presseudtalelse.  

Program

Kl. 17.00 - 17.30:Velkomst

Kl. 17.30 - 18.15: Rundvisning til kunst- og oaseprojektet i blok B og C

Kl. 18.15 - 18.45: Rundvisning til oase- og klimasikringsprojekt i blok A og tagvandsprojekt i blok B

Kl. 18.45 - 20.00: Hygge med snacks, mad- og drikkevarer, bål m. snobrød o.a.

Mødested: Garagerne ved blok B, Hanstholmvej (lige før indgangen til Hyltebjerg Skole).

Læs mere om projektet og resultaterne her

 

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson