Foreløbig evaluering af DET GODE BOLIGLIV

Deltagere med projekter i katetgorien ”Den Vilde Idé”, har svaret på spørgsmål om forventninger til kampagnen og dens formål. Målingen er en før-måling og projekterne er endnu i opstartsfasen, men en yderligere måling vil følge op når projekterne er færdige.

Det har været en høj prioritet for Realdania, løbende at evaluere kampagnen DET GODE BOLIGLIV, for at sikre, at kampagnen lever op til sine formål, skabe overblik over resultater samt sikre deltagernes tilfredshed.

Derfor har deltagere med projekter i katetgorien "Den Vilde Idé", i denne omgang svaret på spørgsmål om forventninger til kampagnen og dens formål. Målingen er en før-måling og projekterne er endnu i opstartsfasen, men en yderligere måling vil følge op når projekterne er færdige.

Spørgeskemaundersøgelsen afslører stor tilfredshed blandt deltagerne. Spurgt ind til kampagnes relevans fortæller de involverede, at kampagnen rammer et behov som har været overset og som de i høj grad mener, passer ind i deres boligområde. Deltagerne mener desuden, at kampagnen er specielt velvalgt, da den støtter de mindre projekter som har større lokal forankring i boligområderne, gennem beboernes interesse og frivilligt arbejde.

En anden styrke ved at støtte de mindre projekter er, at behovet for medfinansiering ikke er gældende. Det har bredt kampagnen ud og åbnet op for, at boligområder som ellers ikke ville være i stand til, eller kunne afsætte ressourcer til at få realiseret projekter nu kan være med.

Der er også bred enighed blandt de adspurgte på spørgsmål om hvor vidt informationen og retningslinjerne for kampagnen har været tilstrækkelige. Den tilgængelige information i forbindelse med ansøgning møder bred tilfredshed og retningslinjer og krav ligeledes, med enkelte kommentarer til forbedring.

Målinger vil følge op i løbet af foråret og sommeren, hvor der også dykkes ned i de enkelte projekter projekter, hvor håbet er, at de gode tendenser fortsætter.

Hele evalueringen af kampagnen forestås af den uvildige analysevirksomhed, Oxford Research

  • print
  • Udfyld venligst felterne

  • Mail

Kontaktperson